U bevindt zich nu hier: Nieuws - Verplichte CE Markering
 

Verplichte CE-Markering

Beneden-Leeuwen | 27 augustus 2012.

In het Bouwbesluit van 2012 is de CE-markering verplicht gesteld voor diverse producten die in de bouw toegepast worden. Op 1 juli 2013 treedt vervolgens de Europese Verordening bouwproducten in werking.
Deze verplichte CE-markering zijn op alle eco-vriendelijke producten van KeraKoll duidelijk zichtbaar.

In de hele Eurozone is dan de CE- markering verplicht. Ook gelden er nieuwe Europese regels voor het in de handel brengen van bouwproducten. Het achterliggende doel is te komen tot een interne markt waar je zonder gebruik te hoeven maken van private of nationale merken en zonder handelsbarrières bouwproducten kunt verhandelen en toepassen.

De CE-markering met zijn prestatieverklaring is het bewijs dat je voldoet aan Europese eisen. Begin augustus heeft Koninklijke Hibin deelgenomen aan een bijeenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar ook vertegenwoordigers van onder andere Stabu, NEN, BNA, Bouwend Nederland aanwezig waren. Daar is onder andere besloten dat er een bouwbrede voorlichtingscampagne komt. In september is ene vervolgbijeenkomst waar een en ander verder wordt uitgewerkt.

Van belang is dat de bouwsector, de afnemers en gebruikers van producten, goed op de hoogte zijn van de nieuwe Verordening. De CE-markering is namelijk het enige merkteken dat fabrikanten mogen gebruiken om te verklaren dat bouwproducten voldoen aan de resultaten van testen die zijn vastgelegd in Europees geharmoniseerde normen en goedkeuringen. Ook de aansprakelijkheid van de fabrikant voor deze testresultaten loopt bij falen van het product uitsluitend via de CE-markering. Erkende kwaliteitsverklaringen spelen hier geen rol. Voor architecten, bestekschrijvers en inkopers van bouwproducten is van belang dat ze kennis hebben van deze veranderingen en hoe ze met de nieuwe informatie over de prestatie van producten veilige bouwwerken kunnen realiseren.

De bouwproducten waarop de CE-markering van toepassing is, moeten vanaf d.d. 1 juli 2013 worden voorzien van een prestatieverklaring. Deze prestatieverklaring is het instrument voor producenten/importeur om met afnemers te communiceren over de prestaties van het product die zijn vastgelegd bij de CE-markering. Op basis van deze informatie kan de afnemer beoordelen of het product geschikt is voor de toepassing die hij voor ogen heeft. De bestekschrijver zal deze informatie op zijn beurt weer gebruiken in de omschrijvingen voor de toepassing van het product op de Nederlandse markt.

De Verordening bouwproducten legt beperkingen op aan het gebruik van private merken om over de kwaliteit van het product op de zgn. essentiële kenmerken te communiceren. Indien een bouwproduct onder een Europees geharmoniseerde norm valt dan moet een fabrikant van dat product - wat betreft een of meer van deze essentiële kenmerken - gebruik maken van de testmethoden als beschreven in deze normen. Daarbij moet hij ook een prestatieverklaring opstellen om de afnemers over de prestaties te informeren. De regelgeving m.b.t. CE-markering is leidend.

In 2011 zijn er door NEN in opdracht van BZK twee bijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven over de Verordening bouwproducten en de belangrijkste veranderingen t.o.v. de Richtlijn bouwproducten (voorloper van de Verordening bouwproducten, thans nog deels van kracht). Deze beide bijeenkomsten zijn goed bezocht, echter vooral door producenten, technische beoordelingsinstanties/ notified bodies, experts, leden van normcommissies (aanbodzijde). De uitvoerende en voorbereidende bouw (vraagzijde; aannemers, architecten, constructeurs en de bestekschrijvers) waren echter niet of nauwelijks aanwezig.

bron: Hibin nieuws

 

Product Uitgelicht

Fugalite Eco A+B 05 Antracite

Fugalite Eco A+B 05 Antracite | Eco-vriendelijk, gecertificeerd bacterie- en schimmelwerend, waterdicht en vlekkenwerend keramisch voegmiddel met grote vloeibaarheid en uitstekende inwasbaarheid voor voegen van 0 tot 20 mm...

Lees meer over: Fugalite Eco A+B 05 Antracite